meraklı

meraklı (177)

yazikusagi.com sitesinin yetkili genel editörü.

19.Yüzyıldan 1920'ye: Devlet Nefes Alamıyor

19.Yüzyıldan 1920'ye: Devlet Nefes Alamıyor

Osmanlı ile kapitalist ekonomiler arasında kurulmaya başlayan ticaret ilişkileri, borç sorununu da büyüttü. • İç borçlarla başlayan sorun, dış borçlarla sürdü ve devletin işasını açıklamasıyla kötü bir sonla noktalandı. • Osmanlı’nın dışa bağımlı bir ekonomiye dönüşmesi, hükümetin adeta Avrupalıların iktisadi çıkarını kollar vaziyette bulunmasından kaynaklanmıştır.

Devamı...

Osmanlı'nın Borçları

Osmanlı'nın Borçları

Tanzimat ve Islahat Fermanı'na kadar olan sürede ve bunlardan sonraki süreçte Osmanlı'nın mali durumu giderek bozulmaya başlamıştı. Savaşlardan alınan yenilgiler ve kapitülasyonlar devleti ekonomik yönden sarsmaya başlamıştı. 16.yüzyıl ortalarından 19.yüzyıl başlarına kadar kısaca özet geçersek... • 16.yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı, toprak kazanımlarının doğal sınırına gelmişti.

Devamı...

Tarihten Ders Alınsaydı

İzmir İktisat Kongresi 1923

Kendi çıkarları gereği, uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Rusya'ya karşı korumuş olan İngiltere, 1877-78 Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması sonrasında artık bu politikasının geçersizliğini anlamış ve Osmanlı'yı kendi parçalamaya girişmiştir. İngiltere'nin ilk olarak yaptığı iş, 1878 de II.Abdülhamit'ten KIBRIS'ı kiralamak olmuştur. Çünkü buranın stratejik…

Devamı...

Islahat Fermanı (1856)

Islahat Fermanı (1856)

Tanzimat fermanı yeterli bulunmayarak, gayr-i müslimlere daha fazla hakların verilmesi için 1856'da yayınlanan ferman, esas olarak Tanzimat hükümlerini tekrarlayan, onları açıklayan ve genişleten bir fermandır. Her zaman olduğu gibi siyasi şartlar yabancı devletlerin Osmanlı üzerinden bazı haklar almasına neden olacaktır. • Rusya, Çar Petro'dan bu…

Devamı...

Tanzimat Fermanı (1839)

Tanzimat Fermanı (1839)

1839 yılında Mustafa Reşit Paşa’nın önderliğinde başlayan Tanzimat dönemi, 1876 yılında Mithat Paşa’nın önderliğinde gerçekleştirilen anayasal rejime geçişle noktalanmıştır. Fakat etkileri itibariyle günümüze kadar devam eden bir süreçtir. Fransız devriminin insan hakları prensiplerinin padişah tarafından Osmanlı halkına bahşedilmiş olması bile önemliydi. Hiç kimsenin yargılanmaksızın cezalandırılamayacağı,…

Devamı...