yazikusagi.com

Yapıştırıcılar Nasıl Yapıştırıyor?

Yapışma olayında, benzer veya ayrı malzemeden iki madde, bir de yapışkan gerekir. Burada en önemli görev yapıştırıcıdadır. Yapıştırıcının moleküllerinin diğer iki madde molekülleri ile birleşme eğilimi gösterir bir yapıda olmaları gerekmektedir.

Aslında iki maddeyi birbirlerine ideal bir şekilde yaklaştırabilirsek yapıştırıcı bile kullanmadığımız halde bu iki madde birbirine yapışabilir. Her iki maddenin yüzeylerindeki atomların farklı kutupları birbirlerini çekerler. Pratikte bu olay mümkün değildir. Atomların birbirlerini çekebilmeleri için iki cismin yüzeyleri arasındaki mesafenin milimetrenin 10 milyonda birini geçmemesi gerekir. Oysa son derecede pürüzsüz olarak görülen bir cismin bile yüzeyinde milimetrenin on binde dördü kadar yükseklikte girinti ve çıkıntılar vardır. Bu durumda her iki malzeme aynı cinsten de olsalar yüzeyleri hiçbir zaman ideal düzlükte olamayacağından, aradaki boşlukları doldurmak, en fazla miktarda bağ oluşturarak moleküllerin birleşmesini sağlamak için araya bir dolgu maddesi koymak gerekir.

Yapıştırıcı içinde bulunduğu kaba neden yapışmaz?

Birçok yapıştırıcının içinde iki tür katkı maddesi vardır. Bunlardan biri yapıştırıcı sıvının moleküllerini birleşmeye zorlar, stabilizer denilen diğeri ise tersi işlev görür. Tüpün içinde bunlar bir halatı iki ucundan asılan iki kişi gibidirler. Tüpün iç yüzeyi tamamen nötr olduğundan biri diğerinin üstüne gelemez, denge halindedirler. Yapıştırıcı tüpten çıkınca havadaki nem stabilizer kısmının etkinliğini yok eder, yapıştırıcı sertleşir ve sürüldüğü yere yapışır.


Yorumlar