yazikusagi.com

Günlük, Haftalık, Aylık...

meraklı

Algoritma Örneği: Armstrong Sayısı Belirleme

Klavyeden girilen sayının Armstrong sayısı olup olmadığını tespit eden programın algoritmasını yazıp akış şemasını çizelim. Armstrong sayısı tanım olarak, sayının basamaklarında yer alan sayıların kuvvetleri toplamının sayının kendisine eşit olması şeklinde ifade ediliyor. Biraz karmaşık olan bu tanımı şöyle anlatayım. Mesela 407 sayısı bir Armstrong…

meraklı

Algoritma Örneği: Bir Sayının Basamak Sayısını Yazdırmak

Klavyeden girilen sayının kaç basamaklı olduğunu belirten programın algoritmasını yazıp akış şemasını çizelim. Yine güzel ve basit örneklerimizden biri. Klavyeden girdiğimiz sayının kaç basamaklı olduğunu bulan bir program yazacağız diyelim. Bunun algoritmasını yazarken sayının 10’a bölümünü dikkate alacağız ve do döngüsünü kullanacağız. 1. Başla 2.

meraklı

Algoritma Örneği: Çıkarma İşlemi Yaparak İki Sayıyı Bölmek

Klavyeden girilen iki sayıyı, bölme işlemi kullanmadan çıkarma işlemi kullanarak birbirine bölen programın algoritmasını yazıp akış şemasını çizelim. Bu da önceki Algoritma Örneği: Toplama Operatörü Kullanarak Sayıları Çarpmak örneğinin bir benzeri. Bu sefer bölme işlemini çıkarma işlemiyle yapacağız. While döngüsünü kullanacağız. Burada dikkat edilmesi gereken…

meraklı

Algoritma Örneği: Toplama Operatörü Kullanarak Sayıları Çarpmak

Klavyeden girilen iki sayının çarpımını sadece toplama işlemini kullanarak yapan programın algoritmasını yazıp akış şemasını çizelim. Güzel bir örnek. Bu örnekte for döngüsünü kullanacağız. Hangi döngüyü nerede kullanacağız derseniz buna karar vermek tamamen sizin becerinize kalıyor derim. Burada, mesela 2 ve 3 sayıları girildiğinde, 2*3…

meraklı

Algoritma Örneği: Faktöriyel Hesaplama

Klavyeden girilen sayının faktöriyelini bulan programın algoritmasını yazıp akış şemasını çizelim. Basit örneklerden biri daha karşınızda. Bu örnekte while döngüsünü kullanacağız. Faktöriyel hesaplanırken, örneğin kullanıcı klavyeden 5 girdiyse 5!=5.4.3.2.1 şeklinde hesaplama yaptırtacağız. Bu yüzden sayı değişkenini azaltacağız. Döngü sayesinde, girilen sayıdan 1’e gelene kadar program…