yazikusagi.com

Osmanlı'nın Borçları

Tanzimat ve Islahat Fermanı'na kadar olan sürede ve bunlardan sonraki süreçte Osmanlı'nın mali durumu giderek bozulmaya başlamıştı. Savaşlardan alınan yenilgiler ve kapitülasyonlar devleti ekonomik yönden sarsmaya başlamıştı. 16.yüzyıl ortalarından 19.yüzyıl başlarına kadar kısaca özet geçersek...

• 16.yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı, toprak kazanımlarının doğal sınırına gelmişti.

• İstanbul’dan kışın bitimiyle birlikte sefere çıkan ordu 3-4 ay yürüdükten sonra savaş alanına ulaşabilmekte, kışı tekrar İstanbul’da geçirmek zorunluluğundan dolayı en fazla bir ay kadar savaşabilmekteydi. Bu sebeple sınırlar üzerine kaleler yaptırma ve garnizonlar kurma gibi yeni harcama nedenleri ortaya çıkmıştı.

• Devamlı askerlere olan gereksinimin artması sonucu 1550’den 1600’e kadar yeniçeri sayısı14 binden, 35 bine yükselmişti.

• 1580’lerde başlayan bütçe açıkları 17. yüzyıl boyunca sürdü.


Sonraki bölüm: 19.Yüzyıldan 1920'ye: Devlet Nefes Alamıyor


Yorumlar