yazikusagi.com

Matematik Bölümünü Tercih Edeceklere

2022 YKS yapıldı. Gençlerimiz yakında tercih dönemine girecekler. Bu bölümden mezun olan ve eğitimini başka bölümlerde sürdüren müzmin bir öğrenci olarak naçizane görüş ve önerilerimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Böylece bu bölümü tercih edecek gençlere bir nebze katkım olur düşüncesindeyim.

Matematik bölümü "temel bilim alanıdır", öğretmenlik değildir!

Öncelikle şunu belirteyim; matematik bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür ve kesinlikle öğretmenlikle alakalı bir bölüm değildir! Giriş cümlesini böyle yazdım; çünkü matematik bölümü deyince pek çok kimse "4 yıllık mı?" sorusunu mutlaka soruyor. İkinci olarak bu bölümü matematik öğretmenliği sananlar oluyor. İşte sevgili gençler, buraya dikkat edin: Matematik bölümü öğretmenlikle alakalı bir bölüm değildir. Bu bölümü tercih eden gençlere bazı kimseler "formasyon alıp öğretmenlik yaparsın" diye, güya yol gösteriyor. Ama bölüm öğretmen değil matematik alanında "uzman" yetiştiriyor. Yani matematik alanında bilim insanı yetiştirmek, matematik bölümünün temel misyonu ve varlık nedeni. Buna kesinlikle dikkat edin. Sonradan formasyon alır öğretmenlik yaparım yaklaşımı doğru değil. Kaldı ki formasyon denen eğitim derslerini mezuniyet sonrası almak hem maddi açıdan size yük olur hem de zaman açısından büyük bir kayıp. Üstelik ülkemizde matematik öğretmenliği -ki matematik öğretmenliği tek branş değildir; buna ek olarak ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü de var- mezunu bunca insan atama beklerken, "matematik bölümünden mezun olur sonra formasyon alır öğretmen olurum" yaklaşımı size kazandırmaz.

Programlama alanında ilerlemek

Bölümün istihdam meselesini bence bu başlık altında işleyebilirim. Bölüm mezunu olarak bence yapılacak en güzel iş akademide kalmak. Evet, en çok istihdam şansı akademisyenlikte. Tabii bu söylemesi kolay ama gerçekleştirilmesi çaba ve sabır gerektiren uzun bir süreç. Matematik bölümü öğrencisi olan kimse, hayat boyu öğrenci olmayı kafasına koymalı. Çünkü teknoloji yerinde durmuyor. Her saat her saniye teknoloji alanında önemli gelişmeler yaşanıyor ve teknoloji dediğimiz alanın temel kaynağı matematik. Yani matematikte yaşanan gelişmeler teknoloji alanında yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Matematiğe katkı sunmak için yetiştirilen matematikçinin görevi de hem bu gelişmeleri takip edip onları öğrenmek hem de yeni gelişmelere kapı açacak fikirler üretmektir. Bu da sürekli ve her an okumakla ve matematik yapmakla olabilecek bir şey.

Matematik bölümü okuyup ne iş yapacağım sorusunun bir başka karşılığı programcılık olabilir. Çünkü bölümde temel olarak bazı programlama dillerini, daha doğrusu programlama mantığını öğreniyorsunuz. Mezuniyet sonrası sadece derslerle yetinmiş bir matematik bölümü mezunu olarak, bir bilgisayar veya yazılım mühendisi kadar programlama bilgisine sahip olamayacaksınız. Ama kendinizi iyi yetiştirirseniz -ki programlama yapabilmek için sağlam bir düşünce sistemine ihtiyacınız var- çok iyi bir programcı olabilirsiniz.

Bunlardan başka devlet kurumlarının açtığı uzmanlık sınavlarına -hepsine olmasa da bir kısmına- girebilir ve devlette uzman olabilirsiniz. Bankalarda ve özel sektörde, özellikle büyük şirketlerde veri analisti olabilirsiniz.

YÖK Destek Bursu

Ülkemizde temel bilimleri özendirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bazı bölümleri tercih eden öğrencilere "destek bursu" veriliyor. Bu burs geri ödemesiz (bursu öğrenim kredisiyle aynı sanıp geri ödenen bir destek olduğunu sananlar oluyor diye bunu özellikle yazdım). Bursun şartları ise şöyle:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak,

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak,

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak,

d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Bu bursun devam etmesi için 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2,5 ortalamaya sahip olmak gerekiyor. Bursun verildiği bölümlerse şöyle:

Matematik

Biyoloji

Fizik

Kimya

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi ve Astrofizik

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Maden Mühendisliği

Yer Bilimleri Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği

Veterinerlik

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Tarla Bitkileri

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tarım Ekonomisi

Organik Tarım İşletmeciliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Biyoteknoloji

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Zootekni

Süt Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi

Bölümün size katacakları

Her insan farklı olduğu için, bu bölümü okuduğunuzda ne gibi beceriler kazanırsınız, bu bölüm size ne katar, bilemem. Ama size katacağından kesinlikle emin olduğum bir şey var: Düşünmeyi öğreneceksiniz. Daha doğrusu sistemli ve tutarlı düşünmeyi öğreneceksiniz. Düşünmek ki, insanı insan yapan yegane eylem ve yetenektir. O yüzden düşünmeyi öğrenmeyi küçümsemeyin derim.

Bölüm dersleri

Üniversiteden üniversiteye değişse de, matematik bölümündeki dersler hemen hemen aynıdır: Soyut matematik, analitik geometri, genel fizik, yabancı dil (genelde İngilizce), inkılap tarihi, Türkçe, doğrusal (lineer) cebir, soyut cebir, diferansiyel denklemler, analiz I-II-III-IV, fonksiyonel (reel) analiz, diferansiyel geometri, soyut cebir I-II-III, istatistik ve olasılık, karmaşık analiz, programlamaya yönelik dersler ve seçmeli dersler. Bu derslerin neredeyse tamamı ispat üzerine giden dersler. İspat deyince gözünüz korkmasın. Soyut matematik dersinde bu ispat mantığını örnekleriyle göreceksiniz. Sınavlarda sorulan ispat soruları da genelde kısa, kitaplarda ve ders notlarında geçen veya bunlar kullanılarak kolayca yapılabilecek olan ispat soruları oluyor.

Matematik bölümü sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alan bir bölüm.

Hangi bölümü seçerseniz seçin, iş sizde bitiyor. Yabancı dilinizi ve alanınıza dair bilgilerinizi ne kadar ilerletirseniz işsiz kalma olasılığınız o kadar düşer. Bunu unutmayın.


Yorumlar