yazikusagi.com

İngiltere’deki Trafik Yönü

Geçmişten bu yana insanlar hep yolun solundan gitmişlerdir. Bunun için çok geçerli neden bulunmakta. Bunlardan biri de insanların karşıdan gelenin dost mu düşman mı olduğunu ayırt etmekte zorlanmalarıydı. İnsanların geneli sağ ellerini kullandıklarından; yolun solundan, sol tarafta olmak şartıyla duvar dibinden giderek sol taraflarını emniyete alır, sağ elleriyle de kılıç çekmeye hazır halde bulunurladı.

Genel olarak yolun solundan seyahat; 1300’lü yıllarda Papa’nın, Roma’ya gelecek hacıların yolda karmaşaya sebep olmamaları için yönlendirmeleri üzerine resmileşti ve böyle kabul gördü.

Tüm ülkelerde ve 1858 yılında Finlandiya’nın değişikliği ile başlayan, geçmişte meydana gelen herhangi bir değişiklik tariflerini gösteren Dünya haritası yukarıdaki gibidir.

Kırmızı: Trafik, ilk baştan beri sağdan akmakta.
Turuncu: Trafik başlangıçta soldan, ama şimdi sağdan akmakta.
Mavi: Trafik, ilk baştan beri soldan akmakta.
Mor: Trafik başlangıçta sağdan, ama şimdi soldan akmakta.
Yeşil: Önceleri farklı kurallara (bölgelere göre) sahip olup ama şimdi sağdan akan trafik.

18.yüzyıla gelindiğinde ise, ABD’de birçok atın çektiği posta arabalarında, sürücü koltuğu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atın üstünde oturuyordu. Bu da yolun solundan gidildiğinde karşıdan geleni ve yolun kontrolünü zorlaştırıyordu. Bu yüzden çok geçmeden ABD’de trafik sağdan işlemeye başladı. Fransız İhtilali sırasında, ihtilalin liderlerinden Maximilien Robespierre, büyük olasılıkla Katolik kilisesine meydan okuyanlara jest olsun diye, Parislilerden, yolun sağından gitmelerini istedi. Bir süre sonra iktidara gelen Napolyon ile bu, yolun sağından gitme işi gelenek haline geldi. Bunda Napolyon’un solak olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Napolyon işgal ettiği her ülkede bu uygulamayı yaygınlaştırdı.

İngiltere ise hiçbir zaman Napolyon tarafından işgal edilmedi. İngilizler asırlar boyu, yolun solundan gitme alışkanlıklarını muhafaza ettiler. Sömürge haline getirdikleri Avustralya, Hindistan gibi ülkelerde de yolun solundan gitme geleneklerini sürdürdüler. Amerikalılardan farklı olarak, İngilizler’de sürücü, arabanın üstünde ve sağında oturuyordu. ABD dünyanın otomotiv sanayisine yön verince kendi uygulamasını dünyada yaygınlaştırmış oldu. İngilizler ise kendi otomobil markalarını ürettiklerinden ABD’nin uygulamasından etkilenmediler.

Soldan Akan Trafiğin Özellikleri

* Trafik soldan akar sadece öndeki aracı geçmek için sağ şerit kullanılabilir.
* Karşı yönden gelen trafik sağda kalır.
* Trafik işaretlerinin çoğu yolun sol tarafında sürücülerin görebileceği yerdedir.
* Trafik göbeklerinden dönerken araçlar saat yönünde dönerler.
* Yayalar karşıdan karşıya geçerken ilk önce sağlarına bakarlar.
* Araçların şoför mahalli sağdadır.
* Kaldırımın olmadığı yerde yayaların yolun sağından yürümeleri gerekir.

Sağdan Akan Trafiğin Özellikleri

* Trafik sağdan akar sadece öndeki aracı geçmek için sol şerit kullanılabilir(sollama)
* Karşı yönden gelen trafik solda kalır.
* Trafik işaretlerinin çoğu yolun sağ tarafında sürücülerin görebileceği yerdedir.
* Trafik göbeklerinde araçlar dönerken saat yönünün tersine dönerler.
* Yayalar karşıdan karşıya geçerken ilk önce sollarına bakarlar.
* Araçların şoför mahalli soldadır.
* Kaldırımın olmadığı yerde yayaların yolun solundan yürümeleri gerekir.


Yorumlar