yazikusagi.com

Hafta Neden Yedi Gündür?

Bir hafta olarak kabul edilen yedi günlük sürenin kaynağı tam olarak bilinmiyor. En kuvvetli tez bu sürenin Ay’ın evrelerinden kaynaklandığına dayanır. Ay’ın dört evresinin (yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün) sürelerine en yakın olan tam gün sayısı yedidir. Ancak bu doğal ve astronomik temelin yanı sıra astrolojik bir inanışın da, ta Babilliler zamanından itibaren, yedi günün bir hafta olarak seçilmesinde rol oynadığı ileri sürülüyor.

İlk çağlarda bilinen beş gezegen ile Güneş ve Ay’ın toplam sayısını yedi oluşu bu sayıya gizemli ve uğurlu bir sayı olarak bakılmasına neden olmuştur. Daha sonraları dinlerde göklerin yedi kat oluşuna inanış, müzikteki ana nota ve tabiattaki ana renk sayılarının yedi oluşu bu sayının gizemini iyice arttırmıştır.Takvimde yedi günlük haftanın resmiyet kazanması milattan sonra 327 yılında Roma İmparatoru I.Constantinus’un çıkardığı bir emirle olmuştur. Tevrat’ın yaratılış (tekvin) anlayışına göre Allah, evreni altı günde yaratmış, yedinci günde de (yani cumartesi günü) dinlenmiştir.

Hristiyanlar haftayı Tevrat’taki şekliyle kabul etmişler, yalnız Hazreti İsa’nın diriliş hatırasına yedinci günü değil de birinci günü, yani pazarı kutsal kabul etmişlerdir.

İslam dini ortaya çıktığı andan itibaren de bu yedi günlük hafta benimsendi. Ancak Peygambermizin müminleri mescitte toplayıp namaz kıldırdığı hutbe irad edip devlet ve günlük işleriyle ilgili pek çok kararın alındığı gün, Cuma olarak kabul edildi ki bugünün dinimizce “bayram” olarak ilan edildiği bilinmekte.

Ülkemizde 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan kanunla, tatil günü cuma gününden pazar gününe olacak şekilde düzenlendi.


Yorumlar