yazikusagi.com

Godfrey Harold Hardy

7 Şubat 1877'de Cranleigh, İngiltere'de doğan seçkin matematikçi Godfrey Hardy, SAYI TEORİSİ, eşitsizlikler ve Riemann ZETA FONKSİYONU ve Riemann hipotezi çalışmalarına yaptığı önemli katkılarla hatırlanır. Hardy ayrıca Hintli matematikçi SRINIVASA AIYANGAR RAMANUJAN'ı İngiltere'ye gelmeye teşvik etti ve özellikle Bölme Teorisi'nde olmak üzere bir dizi önemli sonuç üretmek için Ramanujan ile beş yıl boyunca işbirliği yaptı. 1940'ta Hardy, bir matematikçinin nasıl düşündüğünün en canlı ve anlamlı tanımlarından biri olan Bir Matematikçinin Savunması'nı yayınladı.

Godfrey Harold Hardy
Hardy, 1896'da Cambridge'deki Trinity College'a matematik alanında yüksek lisans yapmak için girdi. İntegraller, seriler ve analizin genel konuları üzerine bir dizi makale yayınladıktan sonra, 1908'de lisans ders kitabı olan A Course of Pure Mathematics'i yayınladı ve bu derste fonksiyon, limit ve analiz unsurlarını işledi. Bu çalışma çok etkiliydi ve üniversite öğretiminin tüm doğasını değiştirdi.

1911'de Hardy, İngiliz matematikçi John Littlewood (1885–1977) ile 35 yıllık bir işbirliğine başladı ve sayılar teorisi alanında odak değişikliğine yol açtı. Birlikte 100'ün üzerinde ortak yayın ürettiler. Bu çalışma aynı zamanda Hardy'nin 1914'te Ramanujan ile sayı teorisi konularında yaptığı araştırmalarla da güzel bir şekilde bağlantılıydı.

Hardy, matematikte önemli bir figür olarak kabul edildi. 1910'da Londra Kraliyet Cemiyeti üyesi seçildi. 1920'de Kraliyet Cemiyeti Madalyası, 1929'da Cemiyetin De Morgan Madalyası'nı ve 1940'ta Sylvester Cemiyet Madalyası'nı saf (pür) matematikteki çalışmaları nedeniyle aldı. Yedi yıl sonra, analiz alanına katkılarından dolayı Cemiyetin Copley Madalyası ile ödüllendirildi.

Hardy, 1 Aralık 1947'de Cambridge, İngiltere'de öldü. Genel olarak, zamanının önde gelen İngiliz saf (pür) matematikçisi olarak tanınır. E. M. Wright ile birlikte yazdığı 1932 tarihli The Theory of Numbers adlı kitabı klasik bir metin olarak kabul edilir ve bugün hala lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar tarafından sayı teorisi alanında kullanılmaktadır.


Yorumlar