yazikusagi.com

Algoritma Örneği: Çıkarma İşlemi Yaparak İki Sayıyı Bölmek

Klavyeden girilen iki sayıyı, bölme işlemi kullanmadan çıkarma işlemi kullanarak birbirine bölen programın algoritmasını yazıp akış şemasını çizelim.

Bu da önceki Algoritma Örneği: Toplama Operatörü Kullanarak Sayıları Çarpmak örneğinin bir benzeri. Bu sefer bölme işlemini çıkarma işlemiyle yapacağız. While döngüsünü kullanacağız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bölünen sayının daima bölenden büyük olması ve işlemin sadece pozitif tam sayılarda kullanılabilmesi.

Yaptıracağımız işlem şu şekilde olacak: Bölünenden böleni çıkartacağız ve bölünen bölene eşit veya ondan büyük olduğu sürece bu işlem sürecek. Ne zaman bölünen bölenden küçük olacak, program sonucu ekrana yazılacak. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Bunlardan biri bölen olarak 0 değerinin girilmemesi. Çünkü 0’a bölme, programda hataya sebep olacaktır. İkincisi ise birbirine tam bölünmeyen sayılarda tam sonuç vermeyeceği. Örneğin klavyeden sırasıyla 5 ve 2 girildiğinde sonuç 2 olarak görünecek. Ayrıca bölünen sayının bölenden mutlaka büyük olması gerekecek. Mesela sırasıyla 6 ve 9 girilirse sonuç 0 olur. Bunları garanti etmek ve algoritmanın sade olmasını sağlamak için kullanıcıya verdiğimiz mesajları uygun şekilde düzenlemekle yetineceğiz. Mod fonksiyonu kullanmadan mod hesaplamak için de buna benzer bir algoritma yazılabilir.

1. Başla
2. m, n, sayac değişkenlerini ve sayac=0 değerini tanımla
3. m ve n değerlerini sırasıyla klavyeden oku
4. m=m-n değerini hesapla ve her defasında sayac değerini 1 attır
5. m, n’den büyük eşitse 4.adımı tekrarla, değilse 6.adıma geç
6. Sayacı ekrana yazdır
7. Dur

Akış şeması aşağıdadır.

çıkarma ile sayıları bölen algoritma

Bu algoritmanın kaynak dosyasını buradan indirebilirsiniz.


Yorumlar