yazikusagi.com

Algoritma Örneği: Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını yazalım.

Çarpım tablosu 1-9 arasındaki sayıların hem kendileriyle hem birbirleriyle çarpımın içeren basit bir tablodur. İlkokuldan aşina olduğumuz ve bize çarpmayı anlatan bu tabloyu bilmeyen yoktur. Ben yine de ne yapacağımızı özetleyeyim. Yazdığımız programı çalıştırdığımızda ekrana

1×1=1 1×2=2 . . . 1×9=9

. . . . . 2×9=18

. . . . . 3×9=27

. . . . . .

1×9=9 . . . . 9×9=81

yazılacak. Burada iç içe for döngüsü kullanacağız. Önce ifademizi yazalım.

1. Başla
2. i, j, tablo değişkenlerini tanımla
3. i*j değerini yazdır
4. i=9 ise 6.adıma git, değilse i’yi arttır ve 3’üncü adıma git
5. j=9 ise 6.adıma git, değilse j’yi arttır ve 3’üncü adıma git
6. Dur

çarpım tablosu algoritması

Bu algoritmanın kaynak dosyasını buradan indirebilirsiniz.


İstenirse şöyle bir şey de yapılabilir. Kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir ve bu girilen sayının tek tek 1-9 sayılarıyla çarpımı ekrana yazdırılır. Klavyeden girilen bir sayının 1’den 9’a kadar olan sayılarla çarpımını veren programın algoritmasını ve akış şemasını yazalım.

1. Başla
2. sayı, dongu, tablo değişkenlerini tanımla
3. dongu*sayı değerini yazdır
4. dongu=9 ise 5.adıma git, değilse donguyu arttır ve 3’üncü adıma git
5. Dur

Bunun akış şeması aşağıdaki gibidir.

çarpım tablosu algoritması

Kaynak dosyası da aşağıdadır.

Bu algoritmanın kaynak dosyasını buradan indirebilirsiniz.


Yorumlar